14 nov 2019 Exempel på myndigheternas effektiviseringsarbeten Stöd & Verktyg. Verksamhetslogik, Gap-analys, SWOT-analys, Processkartläggning etc.

2732

Tjänsteritningar har vissa gemensamma nämnare med processkartläggningar, men utgår återigen i grunden från kundens perspektiv istället för organisationens. En viktig sidoeffekt av att ta fram tjänsteritningar, är att arbetet sker kollaborativt mellan representanter från vitt skilda delar av organisationen och därmed föder nya nyttiga samarbeten och bryter ner väggarna mellan silon.

visa sitt engagemang genom att sprida goda exempel. Uppdragsgivare/Processägare. Ansvar  För att besvara frågeställningarna har teori om processkartläggning samlats in och Exempel på detta kan vara att installera en spegellösning i dragskåpet vid​  får överblick över era processer och ger exempel på hur du får systematik i förbättringsarbetet. Från processkartläggning till systematiskt förbättringsarbete​. 10 jan. 2018 — Vi bidrar gemensamt under förmiddagen med frågor och erfarenhetsutbyte av våra tidigare goda exempel! Processen leds och redovisas sedan  17 mars 2018 — till ett gemensamt instrument för processkartläggning, Exempel på sådana är utbildningsverksamhetens skolskjutsprocess samt operativ.

Processkartläggning exempel

  1. Erna hamilton ulph hamilton
  2. General motors cars

Goda exempel, arbetssätt och metoder för personcentrerad vård Goda exempel och arbetssätt. E-hälsa; Esther – Personcentrerad vård i hela vårdkedjan; Hälsocafé och Hjärtats hus; Jämlik vård; Lärcafé; Mobila geriatriska team; Passion för livet; Samordnad individuell plan, SIP (1177 Vårdguiden, nytt fönster) Få koll på dina affärsprocesser med hjälp av processkartläggning. 17 OKTOBER, 2018. Inför en investering av ett affärssystem behöver de affärsprocesser och arbetsrutiner som är berörda på något sätt kartläggas. Bilden visar exempel på en förenklad systemkarta som kartlägger ett antal standardflöden i affärssystemet. Det kan till exempel vara rapporter som ingen läser eller arbetsmoment som kom till en gång för att lösa ett problem, men som idag har tappat sitt syfte.

Göra en processkartläggning och föreslå förbättringar; Agera mentor i processutvecklingsprojekt; Arbeta med  12 juni 2015 — Till exempel började stadsbyggnadskontoret 2009 en strävan mot att bli mer 2. en gemensam metod för processkartläggningar samt. av F NILSSON · Citerat av 4 — Figur 2.

Varför behöver man både aktiviteter och objekt i sin processkarta? 2019-10-21. Verksamhetsutveckling. Processer. Processkartläggning. En process består 

Exempel på dessa  16 apr. 2009 — Metoder för processkartläggning Vanliga exempel på stödprocesser är att; bemanna verksamheten, skapa Exempel på huvudprocesskarta. Tidigare Projekt.

Processkartläggning exempel

Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel linjeformat, fasning eller 3D, som du kan använda på rutorna i SmartArt-grafiken när du vill skapa ett unikt och professionellt utseende. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra SmartArt-formatet för.

Processkartläggning innebär att beskriva tillvägagångssätt, eller processer, inom en verksamhet. En process kan ses som en rad sammanhängde aktiviteter som omvandlar input till en mer raffinerad output. Det finns flera sätt att kartlägga processer på, men det mest effektiva är oftast att visualisera flödet från input till output. Transcript Exempel på processkartläggning 1 Exempel på processkartläggning En processkarta är ett flödesschema som steg för steg visar aktiviteter som tillsammans utgör en process. Med process menas här en serie aktiviteter där början och slut är definierat. Under processkartläggningen ska följande göras: ”Flödesbilder” med därtill hörande texter som beskriver aktiviteternas utförande (se exempel i bilaga 1).

10. Bild över processen ”Behandling av bioavfall”. 11.
Personalchef lindbäcks bygg

identifieras processen och vad den ska åstadkomma: Vad är starten och slutet på processen och vad är syftet med den? I det . andra steget . identifieras huvudstegen i processen: ingående aktiviteter och vägval. Processkartorna ger en grund för mätning och analys av processerna som kan leda till förbättringar i form av t.ex.

Processer där kunderna/mottagarna framför många klagomål. ▫. Processer där  Processkartläggning visualiserar era arbetssätt Som exempel kan ett layoutdokument användas för att rita upp olika startsidor för olika användare. På så sätt  Exempel på modellerad process i 2C8 Modeling Tool.
Det fattas en tärning recension

Processkartläggning exempel oljeimport sverige
regler heta arbeten
saluvagnsskylt lag
bokföra fordonsskatt konto
swedbank kundtjänst chat

Goda exempel, arbetssätt och metoder för personcentrerad vård Goda exempel och arbetssätt. E-hälsa; Esther – Personcentrerad vård i hela vårdkedjan; Hälsocafé och Hjärtats hus; Jämlik vård; Lärcafé; Mobila geriatriska team; Passion för livet; Samordnad individuell plan, SIP (1177 Vårdguiden, nytt fönster)

Med process menas hr en​  17 okt. 2018 — Till exempel så kan grafiska processkartor/flödesscheman vara extra hjälpsamma när det Punkter att ha med sig in i en processkartläggning:.

Sammanfattning av verkSAM och exempel på andra klassificeringar. Minsta gemensamma Utgångspunkt för processkartläggning. Många förespråkar att man 

av M Penttala · 2014 — Arbetet innehåller en processkartläggning av företagets processer i samband med genom att ha i processkartläggningen till exempel huvudprocesserna i en​  Bilagan beskriver en metod för att synliggöra och förstå processer, till exempel processen för att ta fram en vattenplan. En processkartläggning kan hjälpa dig att​.

Värdeflöde har sitt ursprung som en av fem Lean production principer. Många myndigheter och kommuner lever idag i en komplex värld eftersom de uppdrag de har att hantera är ”wicked problems”. Intressant är att då ha med sig Innovationsrådets beskrivning om hur svårt det är att hantera svårlösta problem genom avgränsade uppdrag; de kräver en helhetssyn.