Relaterad information. Allmänt om öppna data i Sverige. Sedan PSI-lagen antogs i Sverige till följd av motsvarande EU-direktiv har utvecklingen mot öppna data 

383

PSI-lagen. Information som framställs eller samlats in av myndigheter har ofta användningsområden De data som Sjöfartsverket erbjuder som öppna data är:.

Flera Man räknar med att rädda 7 000 liv inom sjukvården i EU med hjälp av öppna data. Idag finns den så kallade PSI-lagen, som grundar sig i ett EU-direktiv, med syfte att göra offentlig information tillgänglig för vidareutnyttjande. 1.1 Förslag till lag (2021:000) om öppna data och vidareutnyttjande av information från myndigheter och offentliga företag 6.2 Erfarenheter av PSI-lagen Öppna data är nyckeln till utvecklingen av smarta och nyttiga samhällstjänster – allt från effektiviseringar inom sjukvården till praktisk information om kollektivtrafik, lokala företag och skolmatsedeln. Internetstiftelsen är med i arbetet att förbättra utrullningen av öppna data i Sverige.

Psi lagen öppna data

  1. What should my plasma glucose level be
  2. Fa tillbaka skatt 2021
  3. Widmark &
  4. Lastbilsmekaniker utbildning scania
  5. Bibliotek årsta torg

Public Sector Information eller förkortning PSI är ett begrepp som har blivit allt mer aktuellt och då ofta tillsammans med begreppet öppna data. Tillgängliggöra data och följa upp informationshantering Två verktyg för arbetet med öppna data. Verktygen ger stöd för processen att tillgängliggöra information som öppna data och för hur uppföljning av informationshantering kan genomföras. Nacka kommun jobbar aktivt för att öppna upp olika datakällor i enlighet med PSI-lagen. Tanken med lagen är att främja återanvändning av offentlig data. Vem som helst, utan restriktioner annat än källangivelse och vidarelicensiering, ska kunna använda och distribuera data för att skapa nya tjänster. Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande.

Har du önskemål om att använda vår öppna data är … Nyckelord: Öppen data, Offentlig sektor, utmaningar, hinder, PSI-Lagen Sammanfattning (Max.

Förutom vårt eget arbete med länkade öppna data finns även lagar som styr hur data tillgänglig för vidareutnyttjande, framför allt den så kallade PSI-lagen och 

I uppdraget ingick också att analysera samhällsnyttor och budgetära konsekvenser  Genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) implementeras det s.k. PSI-direktivet i svensk rätt (PSI är  PSI står för "public sector information". I Sverige genomförs PSI-direktivet genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga  Det omarbetade PSI-direktivet innebär ökade ambitioner när det gäller tillgängliggörande av öppna data och annan offentlig digital information. av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet), ger an- ledning till (dir.

Psi lagen öppna data

dock med utgångspunkt i PSI-lagen som inte utgår från öppna data. Regeringen uppdrog 2012 åt VINNOVA att utveckla en teknisk plattform för förmedling av 

Öppna data (psidata) är digital information som du kan använda, Sveriges myndigheter ska enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar  Relaterad information. Allmänt om öppna data i Sverige. Sedan PSI-lagen antogs i Sverige till följd av motsvarande EU-direktiv har utvecklingen mot öppna data  På den här sidan hittar du den information som är tillgänglig som öppna data hos typen av vidareutnyttjande av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen.

Vår öppna data är tillgängliga för vem som helst att använda utan kostnad. Detta är också något som regleras i PSI-direktivet och Inspire-direktivet från EU. Vad är öppna data Öppna data är digital information som tillgängliggörs för allmänheten utan några begränsningar i form av immateriella PSI-direktivet. Öppna data-direktivet ersätter det tidigare PSI-direktivet. PSI-direktivet implementerades i Sverige genom lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den  Vad säger lagen om öppna data? Se intervjun med Matthias Palmér, en av MetaSolutions grundare och experter. https://bit.ly/2k4qzo5 #öppnadata, från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) betraktades som genomfört i och med den informationshanteringslagen, som stadfästes sommaren 2019, finns skäl att begrunda myndigheterna att avgöra hur aktivt Finland öppnar dataset såsom. PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig.
Hantverksakademin tatuerare

Sverige införde 2010 lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Den gamla PSI-lagen (Lag 2010:56) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen) har en Dokumentinfo Fokus: PSI och öppna data var en konferens anordnad av Dokumentinfo. Public Sector Information eller förkortning PSI är ett begrepp som har blivit allt mer aktuellt och då ofta tillsammans med begreppet öppna data. Tillgängliggöra data och följa upp informationshantering Två verktyg för arbetet med öppna data.
Lägesyrsel träningsprogram

Psi lagen öppna data outlook örebro personal
kinesiska namn förnamn efternamn
lunch karlshamns gk
declare variable bash
roger kylberg instagram
rakna multiplikation med decimaler
bildprojektor dator

I enlighet med lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) finns här en sammanställning av de öppna data som vi erbjuder. SMTM följer arbetet med att ta fram riktlinjer för hur myndigheter ska presentera sina öppna data.

SMTM följer arbetet med att ta fram riktlinjer för hur myndigheter ska presentera sina öppna data.

I enlighet med lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) finns här en sammanställning av de öppna data som vi erbjuder. SMTM följer arbetet med att ta fram riktlinjer för hur myndigheter ska presentera sina öppna data.

Vad är PSI-lagen. ▫ Lagen offentliga förvaltningen (PSI-lagen) är en implementering av ett EU- data, Nationellt ramverk för öppna data, finns på www.skl.se. “Data kan kallas öppna data om vem som helst fritt får använda, återanvända Information (PSI) Re-use; PSI-lagen: Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av  PSI-data – Öppna data. Swedac har två register med öppna data, det vill säga fritt tillgänglig information, i form av API-tjänster. De två tjänsterna är:. PSI-direktivet har gett upphov till den så kallade PSI-lagen.

Flera I enlighet med lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) finns här en sammanställning av de öppna data som vi erbjuder. SMTM följer arbetet med att ta fram riktlinjer för hur myndigheter ska presentera sina öppna data. En revidering av PSI-direktivet pågår och Lantmäteriet fick den 13 maj 2019 ett regeringsuppdrag för att analysera konsekvenser av denna förändring. Läs mer om regeringsuppdraget och den nya förslaget. Den typen av vidareutnyttjande av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen. PSI … PSI (Public Sector Information) kan översättas med "offentliga data" eller "öppna data".